Jdi na obsah Jdi na menu
 


rodokmen

2. 4. 2012

 Příjmení rodu

 

Černíček Štítná Nad Vláří 1790

Kohoutek Zdounky

Kohoutek Roštín 1840

 

Kolínek Nedašov

Kosatík Trubky

Loučka Roštín

Malina Kochanec 1778

Míč Vlachovice 1789

Papežík Břest

Pírek Kostelec

Polášek Cetechovice 1796

Rožijak Vlachovice

Soukup Vlachovice 1785

 

Šenkeřík Štítná nad Vláří 1775

Tomek Cetechovice

Trnčák Roštín

Vlach Zdounky

Zbořil Něčice

 

Rod Šenkeříků pochází ze Štítné nad Vláří. 

Štítná vznikla po vpádu kumánských vojsk okolo roku 1256, na obranu proti útoku u Vlárského průsmyku. Název Štítná souvisí se slovem štít , bránit.

Štítná leží v sousedství Vlárského průsmyku na samém moravsko-slovenském pomezí. Patří k nejúrodnějším a nejzámožnějším vesnicím na jižním Valašsku.Hospodářský charakter obce byl vyloženě zemědělský, částečně pasekářský a pastevecký. Výnosné bylo také ovocnářství a včelařství.

V roce 1890 měla obec 202 domy , v nichž bydlelo 1318 obyvatel převážně české národnosti. T.j 1300čechů a 18 židů.

Po stavební stránce měla Štítná typickou architekturu jižního Valašska.Prostrannou náves obklopovaly těsně vedle sebe a nebo za sebou stojící domy se společnými dvory a vzadu zbudovanými převážně dřevěnými stodolami.

Většina sedláků bydlela na návsi, chalupníci v uličkách.

Stavení byla dřevěná krytá slaměným doškem nebo šindelem.

V roce 1868 ve snaze o intenzivnější hospodaření se mnoho rodin odstěhovalo na paseky.

Roku 1887 byla přes katastr obce postavena železnice spojující Brno s Trenčianskou Teplou.

 

 

 stitna.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Do doby než se stala samostatnou v duchovní správě patřila do farnosti Broumov.

 V roce 1787 by v obci postaven kostel a škola. Tímto rokem začínají také štítenské matriky. Samostatné škole ve Štítné se začalo vyučovat od podzimu roku 1787.

 Jednalo se o triviální dvoutřídní školu pro děti od šesti do dvanácti let, ovšem při nepovinné školní docházce. Podle školních dozorců v roce 1787-1791 navštěvovalo školu 53 dětí z 92 schopných docházet do školy. V roce 1826 se docházka do školy zlepšila natolik , že školu navštěvovalo z 234 dětí školního věku 220 dětí.

 V období od 1.9.1896 do 1.3.1903 působil na škole řídící učitel Jan Koch. Bojoval za postavení nové školy,organizoval pro žáky školní výlety a pro chudší platil vlak ze svých skromných prostředků.

Roku 1877 shořela téměř celá Štítná.

Přesně za rok vypukl požár znova.

V roce 1909 byla ve Štítné velká povodeň.

 První zápis z rodu Šenkeřík je 19.9.1775 narození Martina Šenkeříka . Rodiče :Martin Šenkeřík a Marina roz.Gajdošíková. Narodil se ve Štítné nad Vláří č.69.

Martin se oženil v 29.9.1799 v Broumově z Terezií Malinovou*1778,dcerou Martina Maliny a Veroniky z Kochavce. Za svědka jim byly Josef Moskva a Martin Jakubík ze Štítné.

Jejich syn Josef Šenkeřík *16.3.1809 Štítná +18.3.1863 Štítná se oženil 13.9.1843 ve Vlachovicích z Annou Soukupovou *19.2.1813 ve Vlachovicích +25.12.1863 ve Štítné.

 

Soukupovi:

Josef Soukup a Marianna Soukupová rodiče Soukupa Martina Vlachovice 58

Soukup Martin se oženil s Kateřinou Míčovou *14.9.1789 Vlachovice č.40

Její rodiče byli Jiří a Kateřina Míčovi.

 Anna a Josef Šenkeříkovi měli svatbu 13.9.1843 ve Vlachovicích , oddávající byl pater František Miller a Svědkové Jan Bartolez rolník z Vlachovi a Jan Míča rolník Vlachovice.

Syn Jan Šenkeřík se narodil 15.6.1854 ve Štítné nad Vláří (+ 15.6.1897 ve Štítné nad Vláří na rychlí zápal plic.). Jan se oženil 8.2.1875 s Annou Černíčkovou *7.9.1851 Štítná nad Vláří č.16 ( +16.1.1929 ve Štítné nad Vláří).

 

Černíčkovi :

martin-cernicek.jpg

Martin a Anna Černíčkovi měli syna Martina Černíčka * 14.4.1790 ve Štítné

nad Vláří č.55. Martin se oženil s Marií ,dcerou Václava Tománka ze Štítné,

měli syna Jana Černíčka *18.5.1828 Štítná nad Vl.Jan se oženil Rozinou

Rožnijakovou z Vlachovic*11.9.1829 +4.8.1882 ve Štítné n.V. Rozina byla

Dcera Bartoloměje Rožnijaka z Nedašova a Mariany dcery Anreje Kolínka

a Katariny z Nedašova.

Anna a Jan Šenkeříkovi měli tyto děti: 
Jan Šenkeřík *1875 manželka Anna roz Miklasová z Bílnice ,syn Stanislav        Šenkeřík později bydlel v Jeseniku nad Odrou se svoji manželkou Jarmilou měli děti Martu, Jarmilu a Jiřího.

 Martin Šenkeřík *1876 se odstěhoval se svou manželkou do Ameriky 4005so Home ove Beroozn Hl nord Amerika. Měli dcery: Josefina *1913, Emilie *1916, Marie* 1918,Adéla* 1928.

Josef *1877

František*1878

Anna *1885 provdaná Raková syn František ,dcera Marie

Václav *1890 padl v první světové válce 26.6.1915 Gliniany,Radom, Polsko

Františka*1892 provdaná Skřekavá ,manžel Cyril Skřek . Děti: Božena asi 1913,Aloisie asi 1927,Františka asi 1920 provdaná Fojtíková děti: Josef ,Františka má dceru Jitku Palachovu, která bydlí v Trutnově, Marie,Stanislav.

Alois *21.9.1895 ve Štítné nad Vláří v rodině rolníka jako nejmladší dítě s osmi žijících dětí. Otce nepoznal ,neboť zemřel dva roky po jeho narození . Jeho tatínek zemřel na rychlí zápal plic. Po jeho smrti žil s maminkou a staršími sourozenci v dědině na výminku,protože usedlost na kopanici zdědil nejstarší bratr Jan.Často vzpomínal na toto období ,které nebylo nijak lehké. O hladu před žněmi, povodních, ohni a ostatních živelních pohromách. A také o tom jak se svou maminkou chodil od svých 12 let na žně do Rakous,až do roku 1910 , to se už domů nevrátil a ve Vídni se začal učit koželuhem.

 

V roce 1914 narukoval z Vídně do první světové války.Na dobu l. světové války nerad vzpomínal , neboť kromě dvou zranění si dovezl nemoc na celý život malárii. Sloužil nejprve na ruské frontě.Po prvním zranění sloužil v Albánii,kde se nakazil malárií.Na vojně začali jeho příjmení psát místo Šenkeříka –Šenkyřík a on už u toho zůstal. Když si doléčoval po válce zranění v kroměřížském lazaretu , tak se seznámil s babičkou Marií Kohoutkovou, která tam byla ošetřovatelkou.V roce1920 se oženil. Když Marie zemřela 8.3.1964, tak se v květnu 1965 znovu oženil vzal si vdovu po Františku Limanovském, Marii rozenou Plachou *9.9.1899, matku snachy Ludmily. Zemřel 6.10.1967 v Kroměříži na rakovinu plic.

  Kohoutkovi pocházeli z okolí Roštína

  Roštín leží na úpatí Chřibů v zemědělsky využívané krajině.Chřiby jsou členitá vrchovina nejvyšší vrchol je Brdo (587m) u Roštína.

Roštín je jednou z nejstarších obci na okrese Kroměříž, i když jeho vznik nelze přesně určit . První písemná zmínka o Roštině je z roku 1240. Listina krále Václava I. Potvrzuje výsady klášteru na Hradišsku. Podle ní držel klášter v Roštině krčmu. V roce 1250 papež Inocenc IV. Připomíná , že celá ves Roštín je majetkem kláštera. V roce 1880 bylo v obci 217 domů a 1121 obyvatel.. V roce 1867 byla v obci postavena škola s dvěma třídami a v roce 1896 byla přistavěna druhá část školy. Kostel Sv. Jakuba Většího stál asi dříve než Roštín, první písemná zmínka je o něm v roce 1193. Stavba je velmi stará , několikrát přestavovaná , v dnešní podobě jí známe z roku 1742. Kostel Sv.Anny byl postaven na místě kaple v roce 1865.

KOHOUTKOVI

Nejstarší zápis o rodině Kohoutkových jsem se dopátrala , narození Josefa Kohoutka*13.4.1840 ve Zdounkách č.53 +13.11.1926 v Roštíně Byl nemanželským synem Anny Kohoutkové . Anna byla dcera Matyáše Kohoutka domkáře ve Zdounkách a jeho ženyVeroniky roz. Pírkové z Kostelce.

Josef Kohoutek se oženil s Annou Trnčákovou *12.11.1814 Roštín č.143 . Byla dcera Jana Trnčáka domkáře z Roštína a jeho ženy Mariany Loučkové dcery Jana Loučky a Anny roz. Ležatková.

Anna (1841) a Josef (1840) měli tyto děti: 

František*3.10.1865 v Roštině č.143
Antonín*1868
Josef *1872
Albína*1877
Anna*1879
Jan*1883
František se oženil 27.1.1891 v Roštíně s Marii Poláškovou *17.3.1869 v Roštině č.127 . Svatba se odehrávala v Roštíně a sezdával je důstojný pan Jan Kaláb. Svědkové byli Jan Nábělek půllání s Cetechovic a Jan Vymazal domkář ze Zdounek.

Poláškovi

 

Josef Polášek *1796 v Cetechovicích + 20.12.1866 v Rošíně se oženil s Františkou Tomkovou dcerou Josefa Tomka čtvrtláníka s Cetechovic.Josef a Františka měli syna

Václava Poláška *3.10.1838 v Cetechovicích č.83 Václav byl čtvrtláník +21.9.1908 v Roštíně oženil se s Marianou Kosatíkovou *25.3.1835 Troubky č.10 +12.10.1906 v Roštině. Byla dcera Františka Kosatíka rolníka z Troubek syna Ignáce Kosatkarolníka s Trubek a jeho ženy Anny roz. Papežníkové dcera Jana Papežíka rolníka z Břestu.František se oženil s Annou Vlachovou ze Zdounek dcerou Teofila Vlacha čvrtláníka ze Zdounek a jeho ženy Veroniky Zbořilové z Něčic, dcery Josefa Zbořila rolník z Něčic.

Václav Polášek a Marianna roz.Kosatíková měli děti:

 Josef Polášek*1862

Anna Polášková*1866
Marie prov.Kohoutková*17.3.1869 +15.4.1909
 František Kohoutek(1865) byl kameník hrál na klarinet. Byl hodně společenský člověk a Marie (1869) s ním měla těžký život. Byl hodně na ženský a kromě svých dětí narozených v manželství měl prý i nějaké nemanželské dítě. Řemeslní byl ale dobrý. Schody z Podzámecké zahrady k zámku jsou prý jeho práce. Marie zemřela v Roštině 15.4.1909,když její nejmladší dcera Anděliína měla 9 měsíců. Od roku 1891 do roku 1909 měli devět dětí. Když Marie zemřela oženil se František znovu z Ludmilou Šebestíkouvou vdovou z Rozárova Zdounky. Měli spolu další tři děti .
Děti z Marií roz.Poláškovou
Cecílie *8.7.1891 +12.4.1956 provdaná Maňasová její děti: Josef *1922 ,Bohumila *24.10.1924  Františka*1930 +2007
 
Marie*22.8.1893+8.3.1964 provdaná Šenkyříková její děti:Jaroslav *20.7.1921 +23.10.1921,  Miloslav*4.12.1922 +20.11.2007, Oldřich*8.9.1926 padl při osvobozování Kroměříže 5.5.1945

Josef *21.9.1897 +16.8.1989 manželka Božena jejich děti:Miroslav*1923+1998,

                                                                                     Josef  *1924,Věra 1929

Anna *20.6.1895 +7.11.1971 provdaná Brázdová manžel Jaroslav Brázda

Jaroslav *27.8.1899 +17.11.1990  manželka Marie ,dcera Ludmila *1930

 

Františka *4.10.1901  +1961 manžel Josef Bajgar: syn Zdeněk Bajgar *1931 +1973

František *10.9.1904 +?

Růžena*8.8.1905 +1932

Andělína*15.7.1908 +?

Když Marie (1869) +15.9.1909 v Roštině zemřela, museli jít nejstarší děvčata Cilka, Marie sloužit k sedlákům a nejmladší Anělka žila v siročinci v Brně.

Marie(*1893) šla sloužit do Troubek.Potom sloužila v Brně. V první světové válce si udělala ošetřovatelský kurz a pracovala jako ošetřovatelka v kroměřížském lazaretu, kde se seznámila z Aloisem Šenkyříkem, který si zde doléčoval zranění z války. Po válce oba pracovali jako ošetřovatelé v Zemském ústavu pro choromyslné, dnešní psychiatrická léčebna.

18.10.1920 se vzali a postupně se jim narodili tři synové. První Jaroslav*1921 +1921 zemřel jako malé miminko. Miloslav*1922 +2007se vyučil obchodníkem a v roce 1948 se oženil s Ludmilou Limanovskou*28.2.1923 + 6.10.1993. Nejmladší Oldřich padl při osvobozování Kroměříže 5.5.1945.  Marie roz. Kohoutková(*1893) zemřela 8.3.1964 v Kroměříži na rakovinu slepého střeva.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 


 

 


 

 

  

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 


  

 

 

 


 


 

 


 

 

 


 

 

  


 

 


 


 

 

  


  


  

 

 


 

 

 

  

 


 

 


 

 


 

 


 


 

 

 

 

 


 


 

 


  

 


 

 

 

 


 

 

 


 


 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

  

 

 


 

 

  


 

 

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

Statistika rodiny

Počet osob: 496 (186 naživu)
Počet mužů: 260 (89 naživu)
Počet žen: 236 (97 naživu)

Počet generací: 13

MUŽI:
Nejvyšší věk ze zesnulých: Kohoutek Josef, 1897 (155); věk: 33567 dní (91 let, 10 měsíců a 27 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých: Šenkyřík Jaroslav, 1921 (8); věk: 95 dní (3 měsíce a 3 dny)
Nejstarší žijící: Maňas Josef, 1922 (150); věk: 32633 dní (89 let, 4 měsíce a 5 dní)
Nejmladší žijící: Kubíček Martin, 2010 (487); věk: 613 dní (1 rok, 8 měsíců a 4 dny)
Průměrná délka života: 21892 dní (59 let, 11 měsíců a 27 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku: 9478 dní (25 let, 11 měsíců a 23 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti: 10978 dní (30 let a 28 dní)
Nejčastější jméno: František (33x)

ŽENY
Nejvyšší věk ze zesnulých: Limanovská Rozália, 1838 (207); věk: 95 let
Nejnižší věk ze zesnulých: Majdová Eleonora, 1768 (263); věk: 25 let
Nejstarší žijící: Lorencová Pavla, 1924 (362); věk: 32061 dní (87 let, 9 měsíců a 11 dní)
Nejmladší žijící: Dušková Eliška, 2011 (358); věk: 272 dní (8 měsíců a 28 dní)
Průměrná délka života: 23185 dní (63 let, 6 měsíců a 10 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku: 8564 dní (23 let, 5 měsíců a 19 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti: 9654 dní (26 let, 5 měsíců a 14 dní)
Nejčastější jméno: Anna (30x)

VŠICHNI
Nejvyšší věk ze zesnulých: Limanovská Rozália, 1838 (207); věk: 95 let
Nejnižší věk ze zesnulých: Šenkyřík Jaroslav, 1921 (8); věk: 95 dní (3 měsíce a 3 dny)
Nejstarší žijící: Maňas Josef, 1922 (150); věk: 32633 dní (89 let, 4 měsíce a 5 dní)
Nejmladší žijící: Dušková Eliška, 2011 (358); věk: 272 dní (8 měsíců a 28 dní)
Průměrná délka života: 22401 dní (61 let, 4 měsíce a 16 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku: 9046 dní (24 let, 9 měsíců a 16 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti: 10385 dní (28 let, 5 měsíců a 15 dní)
Nejčastější jméno: František (33x)

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
Maximální počet dětí je 10. Měly je tyto osoby: Kohoutek František, 1865 (145); Limanovská Brigita,
? (217); Limanovská Justina, 1820 (213); Limanovský František, ? (216); Limanovský Martin, 1807
(212).

Nejvíce lidí se narodilo v prosinci (29).
Nejvíce lidí se narodilo ve středu (44).
Nejméně lidí se narodilo v březnu (14).
Nejméně lidí se narodilo v úterý (28).
Nejvíce lidí zemřelo v listopadu (16).
Nejvíce lidí zemřelo v úterý, ve středu (20).
Nejméně lidí zemřelo v červenci (3).
Nejméně lidí zemřelo v pátek (8).
Nejvíce svateb bylo v únoru (17).
Nejvíce svateb bylo v pondělí (15).
Nejméně svateb bylo v březnu, v dubnu (1).
Nejméně svateb bylo v pátek (2).

Nejmladší nevěsta: Žáčková Anna, 1771 (283); věk při svatbě: 6388 dní (17 let, 5 měsíců a 25 dní)
Nejmladší ženich: Plachý František, 1791 (253); věk při svatbě: 7225 dní (19 let, 9 měsíců a 10 dní)
Nejstarší nevěsta: LImanovská-Šenkyříková Marie, 1899 (30); věk při svatbě: 23996 dní (65 let, 8
měsíců a 13 dní)
Nejstarší ženich: Šenkyřík Alois , 1895 (0); věk při svatbě: 25445 dní (69 let, 8 měsíců a 1 den)

Nejmladší matka: Žižlavská Jitka, 1945 (368); věk při narození dítěte: 6683 dní (18 let, 3 měsíce a
17 dní)
Nejmladší otec: Čermák Miroslav, 1950 (4); věk při narození dítěte: 6480 dní (17 let, 8 měsíců a 28
dní)
Nejstarší matka: Mikulášková Justina, 1753 (321); věk při narození dítěte: 16816 dní (46 let a 15
dní)
Nejstarší otec: Limanovský František , 1873 (31); věk při narození dítěte: 22926 dní (62 let, 9
měsíců a 8 dní)

Nejmladší babička: Lorencová Pavla, 1924 (362); věk při narození vnoučete: 14411 dní (39 let, 5
měsíců a 14 dní)
Nejmladší děda: Čermák Miroslav, 1950 (4); věk při narození vnoučete: 14409 dní (39 let, 5 měsíců a
11 dní)
Nejstarší babička: Limanovská Rozália, 1838 (207); věk při narození vnoučete: 33119 dní (90 let, 8
měsíců a 2 dny)
Nejstarší děda: Limanovský František , 1873 (31); věk při narození vnoučete: 29682 dní (81 let, 3
měsíce a 6 dní)

Nejkratší manželství: Šrubař Zbyňek, 1981 (494) & Šrubařová Petra, ? (495); délka manželství: 263
dní (8 měsíců a 19 dní)
Nejdelší manželství: Šenkeřík Martin, 1775 (50) & Šenkeříková Terezie, 1778 (51); délka manželství:
64 let


(pozn.: Statistiky jsou vztaženy pouze k lidem, kteří mají kompletně vyplněné potřebné údaje.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Šenkeříkovi